Collectie, collectieadvies en programmering

Collectie, collectieadvies en programmering

Collectie

Als bibliotheek wil je graag een optimale collectie aan scholen kunnen aanbieden. Probiblio kan daarbij helpen. Denk aan wisselcollecties, Leeskringkoffers en BoekToer. Voor vragen kun je mailen naar collecties@probiblio.nl.

Bekijk het aanbod >>

Collectieadvies

In de bibliotheek van de toekomst is de collectie niet langer een doel op zich. Een goede collectie is en blijft natuurlijk een van de pijlers van het bibliotheekwerk. Elke bibliotheek wil weliswaar het collectiebudget zo efficiënt mogelijk inzetten, maar wil ook haar klanten optimaal kunnen bedienen. Dat is nog een lastige spagaat, maar wat ons betreft zeker geen onmogelijke. Probiblio heeft namelijk allerlei mogelijkheden om je daarbij te helpen. Zo kunnen we assisteren bij het vaststellen van het collectiebeleid en de vertaling daarvan naar collectieprofielen en jaarplannen. Ook kunnen we de volledige collectievorming voor de bibliotheek verzorgen.

Bekijk het aanbod >>

Heb je een vraag over collectieadvies, wil je nieuws ontvangen of aansluiten bij de Kenniscirkels? Mail Marjolein van der Steen en Mirjam Noach via collectieadvies@probiblio.nl.

Programmering

Met eigentijdse programmering zoals Lonkende Leestafel, SPOENK* en Maken van verhalen, stimuleren we het bereik in diverse doelgroepen en leeftijden. Van bibliotheek op school-collecties tot leeskringkoffers, er is gewoon heel veel mogelijk. Voor grote én kleine bibliotheken.

Heb je een vraag, wil je nieuws ontvangen of aansluiten bij de Kenniscirkels? Mail naar Karen Bertrams of Alek Dabrowski.

Bekijk het aanbod >>

Advies leesbeperking

Advies leesbeperking

Een leesbeperking kan de toegang tot informatie ernstig belemmeren. Gelukkig zijn er vele hulpmiddel...

Advieslijsten

Advieslijsten

Verschillende doelgroepen vragen om verschillende leessuggesties. Dat klinkt logisch, maar het kan n...

App Wolk

App Wolk

Met de gratis app Wolk kunnen bezoekers van de bibliotheek door een virtueel museum vol poëzie wand...

BoekToer

BoekToer

Als bibliotheek wil je graag een optimale collectie aan scholen kunnen aanbieden. Dat lukt niet alti...

Catalogusbeheer

Catalogusbeheer

Een goede catalogus is onmisbaar. Voor de toegankelijkheid van een collectie, maar bijvoorbeeld ook ...

Coachingstraject programmeurs

Coachingstraject programmeurs

Programmering binnen bibliotheken is de laatste jaren enorm veranderd. Dit heeft er mede voor gezorg...

Collectieadvies Laaggeletterdheid

Collectieadvies Laaggeletterdheid

Collectiespecialisten de weg wijzen in beschikbare (digitale) collecties en hulpmiddelen voor NT1- e...

Collectieanalyse en -advies

Collectieanalyse en -advies

Een goede collectie is een belangrijke pijler van de bibliotheek. Het vergt een hoop werk en experti...

Collectioneren

Collectioneren

Soms raakt bij bibliotheken het collectioneren wat in het gedrang en zijn er bijvoorbeeld geen coll...

Collectioneren voor de Bibliotheek op school

Collectioneren voor de Bibliotheek op school

Onderwijs en bibliotheken zijn als twee handen op één buik. Samen brengen ze kinderen de lol van l...

Collectioneur op locatie

Collectioneur op locatie

Een collectie op peil houden valt vaak niet mee. Het ontbreekt bijvoorbeeld aan tijd, of aan kennis....

De duurzame bibliotheek

De duurzame bibliotheek

Binnen het project De duurzame bibliotheek ondersteunt Probiblio bibliotheken bij het vormen van act...