Collectie, collectieadvies en programmering

Collectie, collectieadvies en programmering

In de bibliotheek van de toekomst is de collectie niet langer een doel op zich. Een goede collectie is en blijft natuurlijk een van de pijlers van het bibliotheekwerk. Elke bibliotheek wil weliswaar het collectiebudget zo efficiënt mogelijk inzetten, maar wil ook haar klanten optimaal kunnen bedienen. Dat is nog een lastige spagaat, maar wat ons betreft zeker geen onmogelijke. Probiblio heeft namelijk allerlei mogelijkheden om je daarbij te helpen. Zo kunnen we assisteren bij het vaststellen van het collectiebeleid en de vertaling daarvan naar collectieprofielen en jaarplannen. Ook kunnen we de volledige collectievorming voor de bibliotheek verzorgen. Automatisering, speciale collecties voor kleinere doelgroepen – zoals lezers van buitenlandse boeken of groteletterboeken tot het publiceren van advieslijsten. Tevens verzorgen wij collecties voor zorginstellingen. De bibliotheek is de plek om elkaar te vinden.

Met eigentijdse programmering zoals Lonkende Leestafel, SPOENK* en Maken van verhalen, stimuleren we het bereik in diverse doelgroepen en leeftijden. Van bibliotheek op school-collecties tot leeskringkoffers, er is gewoon heel veel mogelijk. Voor grote én kleine bibliotheken.

Advies leesbeperking

Advies leesbeperking

Een leesbeperking kan de toegang tot informatie ernstig belemmeren. Gelukkig zijn er vele hulpmiddel...

Advieslijsten

Advieslijsten

Verschillende doelgroepen vragen om verschillende leessuggesties. Dat klinkt logisch, maar kan nog b...

App Wolk

App Wolk

Met de gratis app Wolk kunnen bezoekers van de bibliotheek door een virtueel museum vol poëzie wand...

BoekToer

BoekToer

Als bibliotheek wil je graag een optimale collectie aan scholen kunnen aanbieden. Dat lukt niet alti...

Catalogusbeheer

Catalogusbeheer

Een goede catalogus is onmisbaar. Voor de toegankelijkheid van een collectie, maar bijvoorbeeld ook ...

Collectieadvies Laaggeletterdheid

Collectieadvies Laaggeletterdheid

Collectiespecialisten de weg wijzen in beschikbare (digitale) collecties en hulpmiddelen voor NT1- e...

Collectieanalyse en -advies

Collectieanalyse en -advies

Een collectie is een dier met vele gezichten. Een bron van inspiratie, een schatkist vol kennis – ...

Collectioneren voor de Bibliotheek op school

Collectioneren voor de Bibliotheek op school

Onderwijs en bibliotheken zijn als twee handen op één buik. Samen brengen ze kinderen de lol van l...

Collectioneur op locatie

Collectioneur op locatie

Een collectie op peil houden valt vaak niet mee. Het ontbreekt bijvoorbeeld aan tijd, of aan kennis....

De Lonkende Leestafel

De Lonkende Leestafel

De meeste mensen hebben een passie of hobby. Over elk onderwerp wordt geschreven en bestaan boeken. ...

G!DS beheer en advies

G!DS beheer en advies

G!DS is een database boordevol gegevens over organisaties en hun producten op sociaal en cultureel g...

Gastlenen en Landelijk Lenen

Gastlenen en Landelijk Lenen

Overal lenen met één bibliotheekpas – het kan dankzij Gastlenen en Landelijk Lenen. Een geweldig...