Collectie, collectieadvies en programmering

Collectie, collectieadvies en programmering

Wil je meer weten over het verbinden van collectie en programmering, bekijk het groeidossier of meld je aan voor de Programmering & Collectie Special (vijf keer per jaar het laatste nieuws over programmeren en collectioneren).

Collectie

Als bibliotheek wil je graag een optimale collectie aan scholen kunnen aanbieden. Probiblio kan daarbij helpen. Denk aan wisselcollecties, Leeskringkoffers en BoekToer. Voor vragen kun je mailen naar collecties@probiblio.nl.

Bekijk het aanbod >>

Collectieadvies

In de bibliotheek van de toekomst is de collectie niet langer een doel op zich. Een goede collectie is en blijft natuurlijk een van de pijlers van het bibliotheekwerk. Elke bibliotheek wil weliswaar het collectiebudget zo efficiënt mogelijk inzetten, maar wil ook haar klanten optimaal kunnen bedienen. Dat is nog een lastige spagaat, maar wat ons betreft zeker geen onmogelijke. Probiblio heeft namelijk allerlei mogelijkheden om je daarbij te helpen. Zo kunnen we assisteren bij het vaststellen van het collectiebeleid en de vertaling daarvan naar collectieprofielen en jaarplannen. Ook kunnen we de volledige collectievorming voor de bibliotheek verzorgen.

Bekijk het aanbod >>

Heb je een vraag over collectieadvies, wil je nieuws ontvangen of aansluiten bij de Kenniscirkels? Mail Marjolein van der Steen via collectieadvies@probiblio.nl.

Probiblio kan desgewenst een cursus collectiekennis voor frontofficemedewerkers organiseren, gericht op de leeftijd 0-12, middelbare scholieren of volwassenen. In 2023 gaat de cursus weer van start. Heb je interesse? Neem contact op met Cees Kremer.

Programmering

Met eigentijdse programmering zoals Lonkende Leestafel, SPOENK* en Maken van verhalen, stimuleren we het bereik in diverse doelgroepen en leeftijden. Van bibliotheek op school-collecties tot leeskringkoffers, er is gewoon heel veel mogelijk. Voor grote én kleine bibliotheken.

Heb je een vraag, wil je nieuws ontvangen of aansluiten bij de Kenniscirkels? Mail naar Karen Bertrams, Noor Kuijpers, Tessa Hagen of Lotte Kok.

Bekijk het aanbod >>

Aantrekkelijke inrichting jeugdbibliotheek

Aantrekkelijke inrichting jeugdbibliotheek

Een aantrekkelijke, interactieve en wisselende inrichting van de jeugdvloer stimuleert herhalingsbez...

Advies leesbeperking

Advies leesbeperking

Een leesbeperking kan de toegang tot informatie ernstig belemmeren. Gelukkig zijn er vele hulpmiddel...

App Wolk

App Wolk

De app Wolk is vernieuwd (2023). Met de gratis app kunnen bezoekers van de bibliotheek door een virt...

BoekToer

BoekToer

Als bibliotheek wil je graag een optimale collectie aan scholen kunnen aanbieden. Dat lukt niet alti...

Catalogusbeheer

Catalogusbeheer

Een goede catalogus is onmisbaar. Voor de toegankelijkheid van een collectie, maar bijvoorbeeld ook ...

Coachingstraject programmeurs

Coachingstraject programmeurs

Programmering binnen bibliotheken is de laatste jaren enorm veranderd. Dit heeft er mede voor gezorg...

Collectieadvies Laaggeletterdheid

Collectieadvies Laaggeletterdheid

Collectiespecialisten de weg wijzen in beschikbare (digitale) collecties en hulpmiddelen voor NT1- e...

Collectieanalyse en -advies

Collectieanalyse en -advies

Een goede collectie is een belangrijke pijler van de bibliotheek. Het vergt een hoop werk en experti...

Collectioneren

Collectioneren

Soms raakt bij bibliotheken het collectioneren wat in het gedrang en zijn er bijvoorbeeld geen coll...

Verduurzaming van de bibliotheek

Verduurzaming van de bibliotheek

Het thema Duurzaamheid staat hoog op de agenda van veel gemeentes en provincies. Ook bibliotheken ku...

De Lonkende Leestafel

De Lonkende Leestafel

De meeste mensen hebben een passie of hobby. Over elk onderwerp wordt geschreven en bestaan boeken. ...

Denktank voor de bibliotheek van de toekomst

Denktank voor de bibliotheek van de toekomst

Welke rol speelt de bibliotheek in 2040 in onze samenleving? Om die vraag te beantwoorden stelde Pro...