De Bibliotheek op school

De Bibliotheek op school

Lezen is leuk én belangrijk! Het is van groot belang om zo vroeg mogelijk te beginnen met lezen. Om kinderen en jongeren taal- en digitaal én mediavaardig te maken, werken bibliotheken structureel samen met het onderwijs met het programma: de Bibliotheek op school (dBos). Hierdoor voorkomen we samen taalachterstanden en zorgen we dat kinderen en jongeren kennis kunnen opdoen en zich ontwikkelen.

Dia Wesseling

Heb je vragen? Neem contact
op met Dia Wesseling
Neem contact op
Dia Wesseling - Geletterdheid

Helpt bij het krijgen van leesplezier

Met de Bibliotheek op school werken gemeenten, onderwijs en bibliotheken intensief samen. Hun doel: leerlingen op basis- en voortgezet onderwijs structureel helpen bij het vergroten van hun motivatie en vaardigheden op het gebied van lezen, taal en mediawijsheid. Zo’n samenwerking biedt vele voordelen, maar stelt een bibliotheek ook voor vragen en keuzes.

De doorgaande leeslijn die door Stichting Lezen is ontwikkeld vormt het uitgangspunt. Er is aandacht voor leesbevordering en bevordering van digitale geletterdheid. Daarnaast wordt ook de leescultuur thuis gestimuleerd.

Alle informatie over de Bibliotheek op school vind je hier.

Advies op maat

Probiblio kan jouw bibliotheek helpen met alle facetten rondom de Bibliotheek op school. Heb je interesse? Neem dan contact op met de projectleider van dit project (po: Dia Wesseling en vo: Geert-Jan Davelaar). Voor Noord- en Zuid-Hollandse bibliotheken is gesubsidieerde ondersteuning beschikbaar. We kunnen onder andere adviseren over:

  • Netwerk & beleid
  • Expertise
  • Collectie
  • Exploitatie
  • Monitor
  • Marketing & communicatie
  • Digitaal portaal: schoolWise

Neem contact met ons op!

 

Dia Wesseling (po)                Geert-Jan Davelaar (vo)

 

Nieuws

Januari 2023

Dossier Masterplan basisvaardigheden

Vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is er veel aandacht voor de basisvaardigheden (lezen, rekenen, burgerschap en digitale vaardigheden) van leerlingen. Hiervoor zijn subsidies vrijgemaakt voor kinderopvang, scholen en bibliotheken. Op deze pagina vind je meer informatie over de verschillende subsidieregelingen en wat deze voor jouw bibliotheekorganisatie betekenen.

Relevante producten

Dia Wesseling

Dia Wesseling

Bel of mail Dia Wesseling!
Onze expert op het gebied van De Bibliotheek op school

dwesseling@probiblio.nl 06 14 67 77 55

Meer weten?

Vul hier je e-mailadres of telefoonnummer in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.