Marktonderzoek

BiebPanel

BiebPanel

Hoe krijg je meer verbinding met je leden en hoe leer je ook je bezoekers kennen?...

Deskresearch

Deskresearch

Data over markten en doelgroepen zijn voor elk bedrijf onontbeerlijk. Maar info alleen is niet genoe...

Klantonderzoek

Klantonderzoek

Als bibliotheek wil én moet je rekening houden met de wensen van je klanten. Hoe je die achterhaalt...

Maatschappelijke waarde en impact

Maatschappelijke waarde en impact

Bibliotheken spelen een belangrijke rol in de maatschappij. Maar… hoe maak je die waarde inzichtel...

Marketingevaluatie onderzoek

Marketingevaluatie onderzoek

Een organisatie kan heel druk doen op marketinggebied en toch niet effectief zijn. Ook hier geldt: m...

Medewerkers- en vrijwilligersonderzoek

Medewerkers- en vrijwilligersonderzoek

Een bibliotheek is zo goed als de mensen die er werken. En daarom wil je graag weten hoe zij hun wer...

Onderzoek spreiding en bereik

Onderzoek spreiding en bereik

Bibliotheken bestaan in vele soorten en maten. Van stads- tot dorpsbibliotheek en van school- tot lu...

Partneronderzoek

Partneronderzoek

Bibliotheken hebben een hoop taken op hun bord liggen. Gelukkig zijn er allerlei partners die daarbi...

Scan maatschappelijk-educatief werkveld

Scan maatschappelijk-educatief werkveld

Focus op de problematiek in de wijk! Bibliotheken hebben een brede opdracht op maatschappelijk-educa...