Strategie en beleid

Strategie en beleid


De invloed van de bibliotheek op maatschappelijke ontwikkelingen neemt toe. Probiblio versterkt bibliotheken bij het formuleren van een duidelijke strategie voor hun organisatie en vertaalt de strategie samen met de bibliotheek naar uitvoerbaar beleid.

Dit zijn onze ambities:

Beleid: De bibliotheek is in staat doelen te formuleren waarmee ze succesvol is in het creëren van maatschappelijke waarde en maakt aantoonbare koppelingen tussen strategie, KPI, resultaat en effect.

Positionering en marketingstrategie: De bibliotheek is succesvol in het creëren van een onderscheidende positie in het brein van hun klanten (positionering) waarmee het bereik van de bibliotheek groeit.

Verdienmodellen: De bibliotheek is succesvol in het optimaliseren van bestaande verdienmodellen en het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen.

HRM: De bibliotheek zet hun medewerkers (betaald en vrijwillig) optimaal in om de beoogde doelen van de organisatie te behalen én talenten van medewerkers te ontwikkelen.

Strategische samenwerking lokaal: De bibliotheek creërt in samenwerkingsverbanden meer en grotere maatschappelijke waarde dan ze individueel kan bereiken.

Strategische samenwerking landelijk bibliotheeknetwerk: De bibliotheek is in staat inspiratie en kennis uit het land zo te vertalen dat doelen sneller en/of beter worden behaald.

Wil je met jouw bibliotheek aan de slag met één of meer van deze ambities? Klik rechts een project aan en neem contact op met onze adviseurs.

Wat wij nog meer doen