Strategie en beleid

Strategie en beleid

 

Probiblio ondersteunt bibliotheken bij organisatorische vraagstukken. Alleen een robuuste bibliotheekorganisatie kan een duurzame relatie met haar klanten, gebruikers en partners opbouwen, is onze visie. Zo kan de bibliotheek ook in de toekomst haar maatschappelijke opgaven realiseren.

Optimale klantbeleving:
Klantbeleving staat hoog op de agenda van bibliotheken. Zij benutten de voordelen van een goede klantbeleving; meer tevreden en loyale klanten zorgen voor een groter bereik en een sterker merk. Om dit te bereiken bewegen bibliotheken continu mee met de klantbehoeften en weten zij welke uitdaging de hoogste prioriteit heeft voor hun bibliotheek.

Organisatieontwikkeling:
Om antwoorden te vinden op de uitdagingen waarvoor bibliotheken staan, werken zij hun beleidsmatige, financiële en personele keuzes consistent uit en geven zij hun veranderingsprocessen dusdanig vorm dat er ruimte is voor vernieuwing.

Samenwerking met partners:
Bibliotheken kiezen een bewuste positie in hun netwerk van partners, in overeenstemming met hun samenwerkingsstrategie, en zijn in staat zich effectief in dit netwerk te profileren. Hierdoor creëren bibliotheken in samenwerkingsverbanden meer maatschappelijk waarde dan ze individueel kunnen bereiken.

Samenwerking in het landelijk bibliotheeknetwerk:
Bibliotheken zijn in staat inspiratie en kennis uit het land zo te vertalen dat hun doelen sneller en/of beter worden behaald.

Wil je met jouw bibliotheek aan de slag met één of meer van deze ambities? Klik rechts een project aan en neem contact op met onze adviseurs.

Wat wij nog meer doen