Digitale geletterdheid

Digitale geletterdheid

Bibliotheken zijn druk bezig met de transitie van de klassieke Bibliotheek naar de maatschappelijk-educatieve Bibliotheek. Daarmee komt ook steeds meer nadruk te liggen op de bibliotheek als plek waar burgers hun digitale vaardigheden verder kunnen ontwikkelen. Denk hierbij ook aan de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO) die in vrijwel alle bibliotheken geopend worden. 

Digitale geletterdheid is onderdeel van de 21st century skills die toepasbaar en belangrijk zijn voor alle burgers: 

  • ICT basisvaardigheden: het kunnen omgaan met standaard software voor kantoortoepassingen, betaalverkeer en internetgebruik. Het kunnen benoemen van functies van computers en computernetwerken en het bedienen van hardware met in acht name van online veiligheid en privacy.
  • Mediawijsheid: kennis, vaardigheden en mentaliteit die nodig zijn om bewust, kritisch en actief om te gaan met media.
  • Informatievaardigheden: het signaleren en analyseren van een informatiebehoefte, en op basis hiervan relevante informatie zoeken, selecteren, verwerken en gebruiken.
  • Computational thinking: problemen op zo’n manier formuleren dat het mogelijk wordt om een computer te gebruiken om een probleem op te lossen. 

Er zijn inmiddels allerlei landelijke programma's en leerlijnen ontwikkeld waar bibliotheken bij kunnen aanhaken. Het is dus belangrijk om als bibliotheek hierop een goed doordacht beleid en gedegen dienstverlening te vormen en ervoor te zorgen dat ook je medewerkers deze vaardigheden voldoende beheersen. De experts van Probiblio kunnen je daarbij helpen. Het aanbod Digitale Geletterdheid bestaat uit de onderstaande 5 projecten.

Beleid, strategie en expertise

Beleid, strategie en expertise

Steeds meer bibliotheken bieden een brede dienstverlening aan op het gebied van digitale geletterdhe...

BiebSnippers

BiebSnippers

BiebSnippers zijn minilessen leesbevordering en digitale geletterdheid. Bibliotheekmedewerkers (of d...

Dienstverlening Digitale Geletterdheid

Dienstverlening Digitale Geletterdheid

Bibliotheken kunnen een belangrijke rol spelen op het gebied van mediaopvoeding en de bevordering va...

Digitaal burgerschap

Digitaal burgerschap

Hoe speel je als bibliotheek jouw rol op het gebied van digitaal burgerschap? Wat komt er landelijk ...

Digitale Inclusie

Digitale Inclusie

Alle openbare bibliotheken hebben (of openen op korte termijn) Informatiepunten Digitale Overheid. H...

Doe-kaarten

Doe-kaarten

Wil je in (de maakplaats van) jouw bibliotheek direct aan de slag met digitaal burgerschap en taal? ...