Onderwijs & kinderopvang

Onderwijs & kinderopvang

Het is een van de belangrijkste taken van bibliotheken: kinderen en jongeren taal- en mediavaardig maken. Dat doen bibliotheken natuurlijk niet alleen. Er wordt intensief samengewerkt met scholen, kinderopvangorganisaties en tal van andere instellingen. De doorgaande lijn die door Kunst van Lezen is ontwikkeld, met programma’s als BoekStart en de Bibliotheek op school, vormt daarbij het uitgangspunt. Maar de bibliotheken moeten wel zelf deze samenwerking vormgeven met hun partners en zijn verantwoordelijk voor de concrete uitvoering van de programma’s. Probiblio staat bibliotheken daarin met raad en daad bij. We adviseren bijvoorbeeld over de beste insteek voor een langdurige samenwerking, helpen bij het maken van een plan van aanpak, geven HRM- en organisatieadvies en verzorgen trainingen. Van mediaopvoeding tot logistiek: we zijn er helemaal in thuis.

Voor- en vroegschoolse educatie >>

Primair onderwijs >>

Voortgezet onderwijs >>

Mbo >>

21 century skills <18 jaar

21 century skills <18 jaar

Hoe help je kinderen bij het (veilig) verder ontdekken van digitale media? Dat begint bij informeren...

4you! maakt lezen leuker

4you! maakt lezen leuker

Bibliotheken worden al lange tijd geconfronteerd met een teruglopend gebruik van bibliotheekvoorzien...

Advies voor- en vroegschoolse educatie

Advies voor- en vroegschoolse educatie

Met het stimuleren van (voor)leesplezier kun je niet vroeg genoeg beginnen. Gelukkig zijn er allerle...

De Bibliotheek op School activiteiten

De Bibliotheek op School activiteiten

Met de Bibliotheek op school pakken scholen, overheid en bibliotheken samen de thema’s leesbevorde...

BoekStart

BoekStart

Je bent nooit te oud om te lezen. Of te jong. Al is wat hulp van je ouders in dat laatste geval miss...

BoekStart in de kinderopvang

BoekStart in de kinderopvang

Met BoekStart maken baby’s kennis met boekjes en (voor)lezen. Het is van groot belang om zo vroeg ...

BoekToer

BoekToer

Als bibliotheek wil je graag een optimale collectie aan scholen kunnen aanbieden. Dat lukt niet alti...

Collectioneren voor de Bibliotheek op school

Collectioneren voor de Bibliotheek op school

Onderwijs en bibliotheken zijn als twee handen op één buik. Samen brengen ze kinderen de lol van l...

De Bibliotheek op School Lees- en mediaplan

De Bibliotheek op School Lees- en mediaplan

Bij de bevordering van lees- en mediavaardigheden in het onderwijs is enige structuur wel handig. De...

De Bibliotheek op school Marketing & communicatie

De Bibliotheek op school Marketing & communicatie

Er zijn allerlei landelijke middelen bedacht om de Bibliotheek op school onder de aandacht te brenge...

De Bibliotheek op School mbo (16-23)

De Bibliotheek op School mbo (16-23)

Ook in het mbo zijn vele uitdagingen met betrekking tot taalvaardigheid en digitale vaardigheden. Sa...

De Bibliotheek op school vo

De Bibliotheek op school vo

Lezen is leuk én lezen is belangrijk! Het is van groot belang om zo vroeg mogelijk te beginnen met ...