Onderwijs & kinderopvang

Onderwijs & kinderopvang

Het is een van de belangrijkste taken van bibliotheken: kinderen en jongeren taal- en mediavaardig maken. Dat doen bibliotheken natuurlijk niet alleen. Er wordt intensief samengewerkt met scholen, kinderopvangorganisaties en tal van andere instellingen. De doorgaande lijn die door Kunst van Lezen is ontwikkeld, met programma’s als BoekStart en de Bibliotheek op school, vormt daarbij het uitgangspunt. Maar de bibliotheken moeten wel zelf deze samenwerking vormgeven met hun partners en zijn verantwoordelijk voor de concrete uitvoering van de programma’s. Probiblio staat bibliotheken daarin met raad en daad bij. We adviseren bijvoorbeeld over de beste insteek voor een langdurige samenwerking, helpen bij het maken van een plan van aanpak, geven HRM- en organisatieadvies en verzorgen trainingen. Van mediaopvoeding tot logistiek: we zijn er helemaal in thuis.

Vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is er veel aandacht voor de basisvaardigheden (lezen, rekenen, burgerschap en digitale vaardigheden) van leerlingen. Hiervoor zijn subsidies vrijgemaakt voor kinderopvang, scholen en bibliotheken. Op deze pagina vind je meer informatie over de verschillende subsidieregelingen en wat deze voor jouw bibliotheekorganisatie betekenen.

Advies voor- en vroegschoolse educatie

Advies voor- en vroegschoolse educatie

Met het stimuleren van (voor)leesplezier kun je niet vroeg genoeg beginnen. Gelukkig zijn er allerle...

BiebSnippers

BiebSnippers

BiebSnippers zijn minilessen leesbevordering en digitale geletterdheid. Bibliotheekmedewerkers (of d...

BoekStart

BoekStart

Je bent nooit te oud om te lezen. Of te jong. Al is wat hulp van je ouders in dat laatste geval miss...

BoekStart in de kinderopvang

BoekStart in de kinderopvang

Met BoekStart maken baby’s kennis met boekjes en (voor)lezen. Het is van groot belang om zo vroeg ...

BoekToer

BoekToer

Als bibliotheek wil je graag een optimale collectie aan scholen kunnen aanbieden. Dat lukt niet alti...

Digitaal burgerschap

Digitaal burgerschap

Hoe speel je als bibliotheek jouw rol op het gebied van digitaal burgerschap? Wat komt er landelijk ...

Gezinsaanpak

Gezinsaanpak

Een goede beheersing van basisvaardigheden wordt steeds belangrijker om volledig mee te kunnen doen ...

HipHop in je bieb

HipHop in je bieb

Jongeren spelen actief met taal - tijd om te laten zien wat jongeren en de bieb elkaar te bieden heb...

Leesbevordering in de bibliotheek (0-12)

Leesbevordering in de bibliotheek (0-12)

In dit project richten we ons op het vergroten van de leesvaardigheid van kinderen (0-12 jaar) ín d...

Leesbevordering in het gezin (0-12)

Leesbevordering in het gezin (0-12)

Kinderen van laagtaalvaardige ouders hebben een grote kans zelf ook laaggeletterd te worden. Hoe kun...

Leesbevordering in kinderopvang en primair onderwijs (0-12)

Leesbevordering in kinderopvang en primair onderwijs (0-12)

Op het gebied van taalontwikkeling, leesbevordering en digitale geletterdheid van kinderen (0-12 jaa...

Leesoffensief

Leesoffensief

In verschillende gemeentes in het land werken bibliotheken en stakeholders uit onderwijs en politiek...